Вход

 

Заключителни събития по Програмата за подкрепа на студентски иновации. Подробности можете да намерите в секция Новини

Комбиниран модел за студентство и работа за ромската общност
02/08/2017
Основната цел на проекта, реализиран от Фондация Бизнес Институт в партньорство с Фондация „Студентско общество за развитие на междуетническия диалог“, беше да се популяризира комбинирания модел за задочно образование във ВУЗ и работа сред ромски младежи в 4 целеви региона на България: с. Долни Цибър (община Вълчедръм), община Средец (област Бургас), община Котел (област Сливен) и кварталите Ботунец, Христо Ботев, Филиповци и Факултета в столична община.

 

Основна движеща сила бяха студенти от ромски произход от съответните региони, които бяха обучени за обучители на младежите и същевременно бяха ролеви модели за тях. В рамките на проекта бяха реализирани серия от информационни дейности, които популяризираха комбинирания модел. Бяха предоставени услуги за развитие на практични умения в процеса на търсене на работа. Освен това бяха дадени и серия от практически насоки за избор и кандидатстване във висше училище. Като неформални партньори бяха привлечени местни организации, които подкрепиха студентите с нефинансови ресурси, а редица местни бизнес организации се включиха в проекта със свои гост-говорители. 


 

 

 

 


Институт "Отворено общество" - София

ул. Солунска 56, София 1000, България
телефон: (+359 2) 9306619
email: studentsinnovations@osi.bg
web address: www.osi.bg

 
Фондация Микрофонд - София

ул. Св.св. Кирил и Методий 118-120, София 1202
телефон: (+359 2) 813 78 10
email: info_mfsofia@mikrofond.bg
web address: www.mfsofia.ngorc.net 

 

 


 

Общи условия за ползване на сайтовете на ИОО-С  |  Политика за защита на личните данни  |   Политика за бисквитките

 

Powered by Sirma Solutions GSC