Вход

 

Заключителни събития по Програмата за подкрепа на студентски иновации. Подробности можете да намерите в секция Новини

Независим студентски мониторинг на държавни институции в секторите правосъдие и вътрешен ред
13/07/2017
12 студенти от Нов български университет от специалностите право, политически науки, национална и международна сигурност се включиха в проект за независим мониторинг на държавни институции в сферата на правосъдието и вътрешния ред на Фондация „РискМонитор“ и НБУ в рамките на Програмата за студентски иновации. След като преминаха специално обучение, младежите изработиха, съвместно с експерти на Фондацията, методология и критерии за наблюдение, на база на които извършиха мониторинг на следните институции от секторите сигурност и вътрешен ред: МВР, ДАНС, ДАР, Специализирания наказателен съд и Специализираната прокуратура и Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ).

 

Докладът от дейността е публикуван на страницата на РискМонитор.

 

Основната цел на доклада е да проследи изграждането и функционирането на наблюдаваните институции в няколко аспекта: причините и начините на тяхното възникване, основните им функции, степента на отчетност и прозрачност, както и за упражняване на контрол върху тяхната дейност. Наблюдението е осъществено въз основа на работа с публично достъпни документи, което включва първично и вторично законодателство, парламентарни стенограми, академични разработки, медийни публикации и др. Докладът беше представен на публична дискусия в НБУ през месец май, в която с презентации участваха авторите-студенти.

 

Опитът от работата по проекта на РискМонитор и сътрудничеството с НБУ е използван за разработване на иновативен модел за студентска практика по мониторинг, който да допринесе за практическата насоченост на университетските дисциплини. Моделът включва методика за самообучителна рамка, с възможност да се инкорпорира в различни тематични програмни области на НБУ. 


 

 

 

 


Институт "Отворено общество" - София

ул. Солунска 56, София 1000, България
телефон: (+359 2) 9306619
email: studentsinnovations@osi.bg
web address: www.osi.bg

 
Фондация Микрофонд - София

ул. Св.св. Кирил и Методий 118-120, София 1202
телефон: (+359 2) 813 78 10
email: info_mfsofia@mikrofond.bg
web address: www.mfsofia.ngorc.net 

 

 


 

Общи условия за ползване на сайтовете на ИОО-С  |  Политика за защита на личните данни  |   Политика за бисквитките

 

Powered by Sirma Solutions GSC