Вход

 

Заключителни събития по Програмата за подкрепа на студентски иновации. Подробности можете да намерите в секция Новини

Новини
Академия за гражданско образование
23/07/2017
Студенти и юристи от Сдружение „Праводач“ и Клуб на юриста „Теодор Пиперков“ към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ работят за полагане на основите на критично мислене у ученици от 10 до 12 клас в рамките на Програмата за студентски иновации. В организираната от тях Академия за гражданско образование младежите имаха възможност да обсъдят 11 теми от сферата на правото, представени по интерактивен начин, чрез ролеви игри и разрешаване на конкретни казуси.


Независим студентски мониторинг на държавни институции в секторите правосъдие и вътрешен ред
13/07/2017
12 студенти от Нов български университет от специалностите право, политически науки, национална и международна сигурност се включиха в проект за независим мониторинг на държавни институции в сферата на правосъдието и вътрешния ред на Фондация „РискМонитор“ и НБУ в рамките на Програмата за студентски иновации. След като преминаха специално обучение, младежите изработиха, съвместно с експерти на Фондацията, методология и критерии за наблюдение, на база на които извършиха мониторинг на следните институции от секторите сигурност и вътрешен ред: МВР, ДАНС, ДАР, Специализирания наказателен съд и Специализираната прокуратура и Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ).


Практикум по толерантност: 24-часов експеримент „Без граници“
03/07/2017
Уникален социален експеримент проведоха за първи път Театър-студио 4хС, театър „Алма Алтер“ към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Студентския съвет на университета в рамките на проект по Програмата за студентски иновации. Тази година традиционният за театъра 24-часов театрален маратон включи 30 зрящи и 30 незрящи студенти, обединени от желанието да се изразят, да споделят и да реализират нещо заедно. Проектът насочва вниманието към проблема за интеграцията на незрящите в обществото посредством опознаване на техните нужди и включването им в създаването на театрални постановки.


Новаторско обучение за водене на стратегически дела в обществен интерес към Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“
23/06/2017
Фондация „Асоциация за европейска интеграция и права на човека” и сдружение „ЕЛСА“ към ПУ „Паисий Хилендарски” - гр. Пловдив организираха практическо обучение на студенти по право за водене на дела в обществен интерес. Инициативата е финансирана от Програмата за студентски иновации и има за цел да запълни дефицита в юридическото висше образование за решаване на правни казуси и симулиране на съдебни процеси. Акцентът е поставен върху сферата на защита на права по Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи, както и на права, произтичащи от правото на Европейския съюз.


ПДИ: Питайте! Длъжни са да ви отговорят!
06/06/2017
Задаването на въпроси и към кого да ги отправиш е изключително важно. В това се убедиха участниците в практическия курс „Достъп до информация“, разработен в рамките на проект на Нов български университет (НБУ) и Фондация Програма Достъп до информация (ПДИ) по Програмата за студентски иновации. От курса се възползваха студенти от професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки“ в НБУ с перспектива да търсят и използват обществена информация за целите на своята бъдеща работа като репортери, разследващи журналисти и ПР-специалисти на обществени каузи или институции. Някои от тях се включиха и като стажанти в екипа на Фондацията, съчетавайки по този начин практическо обучение в университета и на място в неправителствена организация.

|<<  | Стр 1 от 4 |  >  >>|

 

 

 

 


Институт "Отворено общество" - София

ул. Солунска 56, София 1000, България
телефон: (+359 2) 9306619
email: studentsinnovations@osi.bg
web address: www.osi.bg

 
Фондация Микрофонд - София

ул. Св.св. Кирил и Методий 118-120, София 1202
телефон: (+359 2) 813 78 10
email: info_mfsofia@mikrofond.bg
web address: www.mfsofia.ngorc.netPowered by Sirma Solutions GSC